خانه > زندگي شاد > ازدواج و خانواده > چگونه یک رابطه سالم را تشخیص دهیم؟

چگونه یک رابطه سالم را تشخیص دهیم؟images
1   شریک های  زندگی دارای اهداف و ارزش های یکسان و شبیه به هم هستند و برای رسیدن به این اهداف، با هم متحد بوده و پایدار و محکم عمل می کنند.

2   حس قوی از اعتماد بین آنها وجود دارد. آنها همه چیز را آشکارا (چه خوب چه بد) مورد بحث قرار می دهند. هیچ چیز پنهانی از هم ندارند.

3   هویت شان را در رابطه حفظ می کنند و با هم بودنشان باعث می شود، تازه هویت خود را پیدا کنند و به عنوان یک فرد، فراتر گام بردارند.

4   با هم وقت می گذرانند و کارهایشان را با کیفیت بیشتری و به جای اینکه تنها انجام دهند، در کنار هم انجام می دهند.

5   در یک رابطه سالم و خوب، طرفین رابطه همدیگر را به انجام کارها تشویق کرده و باعث تقویت شخصیت همدیگر می شوند.

6   طرفین رابطه می دانند که هر کس نیاز شخصی خاصی دارد و آنها را می شناسند و به آنها احترام می گذارند.

7   گذراندن وقت باکیفیت با هم و انجام کارهایی که به طور متقابل انجام می دهند نه اینکه تنهایی و جداگانه انجام دهند.

8   انتظارات غیر واقعی از همدیگر نداشته باشند و نباید انتظارات بر اساس فانتزی ها و آرزوهای آنها باشد.

9   هر کدام از طرفین نسبت تفاوت های شخصیتی طرف مقابل عادلانه رفتار می کند.

10   طرفین رابطه، به روابط دوستانه و خانواده های همدیگر احترام می گذارند و حریم های همدیگر را به درستی حفظ می کنند.

همچنین ببینید

ازدواج با مجرد یا مطلقه و معیارهایی که باید بررسی کنید

+- اگر خواستگاری دارید که قبلا یک بار بر سر سفره عقد رفته یا  قصد …

پاسخ دهید