سفره آرایی‎خـونـه داری‎'s photo.

وقتی لیمو برای مهمان میزارید
در توری بپیچونید که مهمان وقتی فشارش میده. نگران هسته های لیمو نباشه…
پاسخ دهید

Powered by WP Robot