خانه > زندگي شاد > روانشناسي زن و مرد > زندگی.. یعنی زنده گی !

زندگی.. یعنی زنده گی !urlزندگی باور می خواهد. آن هم از جنس امید. اگر سختی راه . به تو یک سیلی زد.یک امید از ته قلب به تو می گوید..که خدا هست هنوز …

همچنین ببینید

چشم بگردان و ببین زین هستی چه میماند برایت جز خدا ، یاد خدا ، ذکر خدا …

+-ﺧﺪﺍﯾﺎ ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﻦ ! ﺩﺳﺖ ﭘﺮ آمده ام … …

پاسخ دهید