خانه > زندگي شاد > روانشناسي زن و مرد > زندگی.. یعنی زنده گی !

زندگی.. یعنی زنده گی !urlزندگی باور می خواهد. آن هم از جنس امید. اگر سختی راه . به تو یک سیلی زد.یک امید از ته قلب به تو می گوید..که خدا هست هنوز …
همچنین ببینید

عید سعید فطر بر شما مبارک

+-نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد …

پاسخ دهید

Powered by WP Robot