نان و پنير سبزي فرنگينان را از وسط نصف کرده ، پنیر را روی قسمت زیرین رنده کنید، گوجه فرنگی را به صورت حلقه‌ای برش زده روی پنیرها قرار دهید. سپس ریحان را روی گوجه فرنگی بریزید. قسمت دوم نان را گذاشته و در ساندویچ میکر به مدت 5 دقیقه قرار دهید.

  • نان چاودار یا جو : یک‌دوم
  •   پنیر فتا: 50 گرم
  •   ریحان: 15 برگ
  •   گوجه فرنگی : یک عدد

نان را از وسط نصف کرده ، پنیر را روی قسمت زیرین رنده کنید، گوجه فرنگی را به صورت حلقه‌ای برش زده روی پنیرها قرار دهید. سپس ریحان را روی گوجه فرنگی بریزید. قسمت دوم نان را گذاشته و در ساندویچ میکر به مدت 5 دقیقه قرار دهید.

فوت آشپزی:

قرار دادن ساندویچ بیش از 5 دقیقه در ساندویچ میکر باعث می شود آب گوجه فرنگی بیرون بریزد پس ساندویچ را به موقع از دستگاه خارج کنید.

نکته سلامت: ریحان گیاهی معطر و باد شکن، آرامش دهنده اعصاب و نشاط آور است.

 
مجله آشپزی ایده آل

پاسخ دهید